NOGUCHI NAOHIKO SAKE INSTITUTE branding

staff
photographer. Masako Nakagawa
art direction. Kentaro Matsuoka(triton)
design. Minako Yokogi(triton)
cliant. NOGUCHI NAOHIKO SAKE INSTITUTE